SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH WE WROCŁAWIU

50-233 WROCŁAW Ołbińska 32
PORADNIA REHABILITACYJNA

czas pracy i dane kontaktowe:

rejestracja: (071)798 46 83
informacja: (071)798 46 37
Wt    -13:00-18:00
Śr    -08:30-14:30
Pt    -09:00-12:00